Специалист системи за сигурност

Специалист системи за сигурност

В момента ние търсим отговорни специалисти с опит, желание за развитие и дългосрочни интереси в областта на съвременните технологии за сигурност, които да се присъединят към екипа ни.

Отговорности:
 Проектиране, анализ, оценка, бюджетиране, инсталация и поддръжка на решения и услуги свързани със системи за сигурност;
Проектиране, анализ, оценка, бюджетиране, инсталация и поддръжка на непрекъсваеми захранвания
Инсталация, базова конфигурация и поддръжка на мрежови и инфраструктурни устройства

Изисквания:
Средно техническо образование – Електроника / електротехника;
Компютърна грамотност – Microsoft Office (Excel, Word и Outlook), MS Visio, Autocad;
Опит и/или познания в инсталирането, конфигурирането и поддържането на системи за контрол на достъп (врати, портали, турникети, бариери, четци, контролери);
Опит и/или познания в монтажа на камери, прожектори, софтуер за управление на видео-наблюдение;
Опит и/или познания свързани с ел.инсталации, UPS и/или структурни кабелни системи
 Аналитично мислене и умения за решаване на проблеми;
 Умения за работа в екип;
 Комуникативност, инициативност и организираност;
 Ползване на технически английски език;
 Минимум 1 години опит на подобна позиция.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:
• Участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво
• Предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация
• Предлага възнаграждение , съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес а Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обявя ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*