Мрежов инженер

МРЕЖОВИ ИНЖЕНЕР

В момента търсим ново попълнение в екипа на мрежовите ни инженери в гр.София!
Отговорности:
• Проектира, бюджетира и изгражда мрежови решения;
• Администрира мрежово оборудване;
• Инсталира, конфигурира и поддържа мрежова инфраструктура и устройства;
• Консултира мрежови администратори на клиенти по проблеми, касаещи работоспособността на мрежово оборудване;
• Обучава колеги и клиенти за мрежови решения и технологии;
• Обучава се и се сертифицира по програми на партньорски компании на Лирекс – Cisco, Check Point, HPЕ и др.

Изисквания:
• Висше техническо образование - (направления Компютърни системи и технологии/Комуникации/Електронни/Информационни системи)
• минимум 3 години в областта на мрежовите комуникации и технологии
• Задълбочени познания в областта на мрежовите комуникации – TCP/IP протоколен стек, Layer 2 технологии, маршрутизиращи протоколи, VoIP, мрежова сигурност, както и за използване на специализирани приложения;
• Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Много добра компютърна грамотност – Microsoft Office – Excel, Word, Outlook, Visio
• Аналитичен подход при решаване на проблеми
• Умения за работа в екип, комуникативност, инициативност, желание за учене
• CCNP Routing & Switching или CCNP Security ще се считат за предимство.

Ние Ви предлагаме:
• Възможност да станете част от екипа на високотехнологична българска компания с над 27 годишна история;
• Участие в мащабни, иновативни проекти на национално и международно ниво;
• Отлични възможности за повишаване на квалификацията и сертификация от водещи, международни вендори
• Възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие, както и бонуси в съответствие с постигнатите резултати.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*