Управление на заявки
управление на задачи
управление на инциденти

Система за управление на заявки

Прочете повече надолу

Система за управление на задачи

Прочете повече надолу

Система за управление на инциденти

Прочетете повече надолу

Система за управление на отпуски и командировки

Прочетете повече надолу

Система за управление на заявки

Системата за управление на заявки дава възможност за лесно и бързо подаване на заявка в електронна форма, което позволява по-ефективен процес на обработка, документиране и проследяване на предприетите действия и текущия статус.

Промяната в статуса и стъпките при обработка на заявка следват последователността от действия на реалния работен процес. Системата изпраща нотификации при промяна в статуса, което позволява бързото отстраняване на възникнали проблеми и намаляване на негативните ефекти.

Достъпът до системата се осъществява от регистрирани потребители на база техните правомощия през стандартен WEB браузер и не изисква локална инсталация на работната станция на потребителя.

Предлага се облачна реализация, при която системата се ползва от клиента като услуга, без необходимост от инвестиция в хардуерна инфраструктура, системна среда и последващата и специализирана професионална поддръжка.

Абонаментът включва:

 • обновяване на софтуера при разработка на нова версия;
 • конфигуриране и въвеждане на системата в експлоатация;
 • обучение на потребителите за работа със системата.

Възползвайте се от всички ключови предимства на системата:

 • Обобщената информация, проследимост и прозрачност
 • Централизираното управление
 • Възможността за анализ на съхранените данни за регистрирани заявки, предприетите действия и ефекта от реализацията им
 • Намалено времето за реакция при постъпване на заявка

Система за управление на задачи

Системата за управление на задачи е един съвременен начин за добра екипна ефективност и постигане на оптимални резултати. Системата позволява управление и оптимизация на разпределението на работното време, изпълнението на проектите и задачите към тях. Справките са детайлни и могат да бъдат филтрирани по хора, период, задачи.

Достъпът до системата се осъществява от регистрирани потребители на база техните правомощия през стандартен WEB браузер и не изисква локална инсталация на работната станция на потребителя.

Предлага се облачна реализация, при която системата се ползва от клиента като услуга, без необходимост от инвестиция в хардуерна инфраструктура, системна среда и последващата и специализирана професионална поддръжка. Абонамента включва:

 • обновяване на софтуера при разработка на нова версия;
 • конфигуриране и въвеждане на системата в експлоатация;
 • обучение на потребителите за работа със системата;

Система за управление на инциденти

За   всяка   организация   от   важно   значение   е   правилно   управление   на   бизнес   процесите   и минимизиране   времето   за   намиране на решение,  вследствие   възникнали   инциденти. Системата за управление на инциденти осигурява помощ посредством приоритизиране, проследяване и сортиране. Включва:

 • Система за управление на инциденти в информационната сигурност
 • Система за управление на инциденти по основна дейност

Достъпът до системата се осъществява от регистрирани потребители на база техните правомощия през стандартен WEB браузер и не изисква локална инсталация на работната станция на потребителя.

Предлага се облачна реализация, при която системата се ползва от клиента като услуга, без необходимост от инвестиция в хардуерна инфраструктура, системна среда и последващата и специализирана професионална поддръжка.

Абонаментът включва:

 • обновяване на софтуера при разработка на нова версия;
 • конфигуриране и въвеждане на системата в експлоатация;
 • обучение на потребителите за работа със системата.

Система за управление на отпуски и командировки

Със системата за управление на отпуски и командировки, спестявате време и усилия. Всичко се случва с няколко клика – заявление, одобрение, справка. Без повече хартия и тромавост на процеса. Служителите са щастливи, защото не се налага да следят постоянно календара на своя пряк ръководител, за да поискат среща за подпис на молбата за отпуск. Всичко се случва електронно, с мейл нотификации.

Ръководителите също са доволни, защото получават пълна информация за отсъствията в екипа си, без да бъдат повече зависими от Човешки ресурси. Всички необходимите справки са онлайн - по период, човек, вид отпуск.

Електронната система е напълно адаптирана към трудовото законодателство на България.

Достъпът до системата се осъществява от регистрирани потребители на база техните правомощия през стандартен WEB браузер и не изисква локална инсталация на работната станция на потребителя.

Системата се предлага с облачна реализация, при която системата се ползва от клиента като услуга, без необходимост от инвестиция в хардуерна инфраструктура, системна среда и последващата и специализирана професионална поддръжка.

Абонаментът включва:

 • обновяване на софтуера при разработка на нова версия;
 • конфигуриране и въвеждане на системата в експлоатация;
 • обучение на потребителите за работа със системата.

 

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване