Лирекс БГ придоби сертификация за Advanced Data Center Storage Networking от Cisco

Лирекс БГ покри всички критерии за получаване на компетенцията Advanced Data Center Storage Networking. Именно това потвърждава високото качество на проектиране и инсталиране на системи в тази област.  Новият сертификат демонстрира, че Лирекс БГ е квалифицирана да изгражда и поддържа центрове за данни, оборудвани с Cisco технологии. Като това  коментираха дори и от Cisco Systems.

Още проекти с Cisco

В момента Лирекс БГ работи по проект за изграждане на такъв дейта център за нуждите на Министерство на вътрешните работи. Проектът е по инструмента Шенген и включва Cisco технологии.
Освен златен партньор на Cisco, Лирекс БГ вече има 7 специализации в областите: Unified Communications, Routing and Switching, Security, Wireless LAN, Cisco Academy, Video Surveillance и сега Data Center Storage Networking.