Компаниите Лирекс.ком разработиха идеен проект на система за автоматизирано измерване и санкциониране на претоварени превозни средства

Лирекс.ком разработиха идеен проект в областта на интегрираните транспортни системи. Представлява решение за автоматизирано измерване и санкциониране на претоварени превозни средства.

Цели

Да спомогне за предпазване от инциденти в населените места, породени от претоварените тежкотоварни превозни средства и за запазване на пътната настилка, допринасящо за по-малки инвестиции за поддръжка на пътя.

Посредством системата може да се осъществява обективен и непрекъснат контрол на нарушенията, свързани с осево претоварване на МПС. Автоматизираното измерване и санкциониране на претоварени превозни средства ще елиминира възможността за пряка човешка намеса в този процес.  Системата е проектирана да осъществява непрекъснат, 24-часов автоматизиран контрол на трафика на тежкотоварни превозни средства. Без да прекъсва и утежнява  пътния трафик, чрез вградени в пътната настилка високоскоростни автомобилни везни. Основните параметри, които могат да бъдат отчитани са: регистрационният номер, скоростта на  движение, броят и тегло на осите, както и общото тегло на превозното средство.

Проектът е част от множеството осъществени такива от компаниите Лирекс.ком, които  целят осигуряване на безопасност на трафика, транспорта и сигурност на градската среда в България.