Управление на инциденти

Управление на инциденти е подходящо решение за Вас

 Изберете управление на инциденти! Предпазете Вашия бизнес от всички рискове и заплахи! Следвайте приоритети си!

Защо да изберете управление на инциденти? 

Процес по обслужване на инциденти, групирани по типове услуги. Заявките са основно свързани с отпадане на услуга или част от нея, повреда на устройство, недостъпност на услуга и др.

Защо да изберете партньорството с LIREX?

Заявките се подават по телефон, е-мейл или чрез потребителски портал. Те се обслужват от отговорните екипи и инженери на LIREX, като всяка заявка се отразява в уеб базирана сервизна система на LIREX.

Всеки един инцидент е обвързан със SLA (Service Level Agreement) за услугата.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ

В областта предлагаме:

ИТ услуги на място

Услуги по заявка

 

 

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ  СИ!
Свържете се с нас!