Пенетрейшън тестове

Пенетрейшън тестове са подходящо решение за Вас

През последните години търсенето на Пенетрейшън тестове услуги се покачи драстично след като бизнесът разпозна нуждата от уверение, че организацията е защитена от вътрешни и външни заплахи. Изпълнението на тестове за проникване дава на организацията реалистична оценка на текущото състояние на защита на своите системи и данни от заплахи.

Защо да изберете пенетрейшън тестове? 

 • извършат коректна оценка на способността си да защитят своите мрежи, приложения, данни, системи и потребители от недоброжелателни хакери;
 • защитят активите и репутацията на компанията чрез избягване на финансови загуби и негативна публичност, които могат да бъдат причинени от компрометиране на системите и данните на организацията;
 • предоставят подробна информация за действителни заплахи, които могат да бъдат експлоатирани;
 • идентифицират и дадат оценка за това кои уязвимости са критични за организацията, кои са по-незначителни, както и да разграничат открити фалшиви положителни резултати (false positives).
 • аргументират и оправдаят нуждата от бюджет, свързан със сигурността пред висшето ръководство на компанията;
 • предложат по-ефективни и ефикасни методи за отстраняване на открити уязвимости и съответно повишаване сигурността на системите в организацията;
 • адресират основни изисквания, свързани с регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR, като по този начин предотвратят налагането на високи санкции в случай на несъответствие.

По своята същност тестовете имитират реални заплахи към Вашите системи, приложения и данни, които могат да бъдат предизвикани от външни хакери, злонамерени служители, кибер-престъпни организации и др. Тестовете обикновено се провеждат чрез използване на систематизирани ръчни или автоматизирани технологии, целящи да компрометират сървъри, крайни устройства, уеб приложения, безжични мрежи, мрежови устройства, мобилни устройства и други потенциални точки на уязвимост. При изпълнението на тестовете, ние следваме утвърдени методологии в областта, което чрез внимателно планиране и контрол прави тестовете безопасни и гарантира непрекъснатост и цялостност на тестваните системи и данни.

В зависимост от обхвата, тестовете за проникване могат да бъдат насочени към:

 • WEB приложения;
 • ИТ инфраструктура;
 • безжични мрежи;
 • мобилни устройства и приложения;
 • изходен код на приложения (Source Code Review).

Защо да изберете партньорството с LIREX?

Penetration test услугите, които предлагаме, могат да бъдат приложени както като индивидуална поръчка, така и като част от стратегия за регулярно тестване на сигурността, продиктувана от необходимостта за покриване на изисквания по регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR.

Детайлната информация за уязвимостите в сигурността, открити при провеждането на тестовете, както и препоръки за тяхното отстраняване, обикновено се оформя в доклад и се представя на ръководителите на ИТ и мрежови отдели, като целта е да им помогне да направят стратегически заключения и да приоритизират бъдещите действия по развитие на системите.

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас!