MDM

Enterprise mobility management (EMM) е подходящо решение за Вас

Enterprise mobility management (EMM) технологиите позволяват на организациите да интегрират и управляват мобилни устройства в своите корпоративни ИТ инфраструктури. Водещият на екипа за управление  на крайни потребители  трябва да действа бързо на фона на промените, които се случват в една организация, за да  достигне краткосрочни и дългосрочни цели за мобилност на потребителите.

Защо да изберетеEnterprise mobility management (EMM) 

Корпоративните технологии и инструментариум за управление на мобилни устройства (EMM в прев. на БГ) са средството , чрез което се свързват мобилни устройства за тяхната ИТ корпоративната инфраструктура.

Организациите използват EMM инструментите за изпълнение на следните функции на своите потребители:

 • Провизиране: ЕММ инструментариумът конфигурира устройствата и приложенията за корпоративно внедряване , използване и управление на обновленията , спомага и за подмяна или премахване на устройствата от достъп до организацията.
 • Одитиране , проследяване и отчети : ЕММ инструментите могат да проследяват и инвентаризират устройствата , настройките и използването им , за да се проверява дали съответстват на корпоративните политики и дали управляват средствата за достъп.
 • Корпоративна защита на данните: ЕММ спомагат за предотвратяване на загубите на данни, кражби , отстраняване на служител или други инциденти чрез добавяне на контроли за шифриране на данните, права за достъп до данни, споделени устройства, приложение за опаковане и контейнери, както и „заключване“ на устройството.
 • Поддръжка: ЕММ инструментариумът спомага на ИТ отдела за проследяване на проблемни ситуации на мобилни устройства с достъп до мрежата чрез средствата на инвентаризация , анализи и отдалечено управление.

Пет са основни EMM технически възможности , които спомагат ИТ организации за извършване на тези услуги, някои от които се припокриват. Организациите могат да използват някои или всички от тези функционалности в зависимост от своите нужди.

 1. Mobile device management (MDM)

  MDM  (Управление на мобилни устройства ) е платформено-зависима технология за управление на жизнен цикъл, която осигурява инвентаризация, управление на конфигурацията на операционната система, осигуряване на провизиране и депровизиране на мобилни устройства , отдалечено изтриване и дистанционно гледане/контрол за отстраняване на неизправности. MDM профили, които инсталирани на устройството, улесняват тези функции.

 2. Mobile application management (MAM)

  МAM (Управление на мобилни приложения ) прилага политики за управление и контрол на функционалностите на отделните приложения, които  се предоставят чрез “Аpp store”   и се управляват локално на устройства чрез EMM конзола. MAM също може да осигури възможности за анализ в помощ на администраторите и собствениците на приложения, за  да се разберат моделите на употребата им .

 3. Mobile identity (MI)

  (Мобилна идентичност) . EMM са инструменти, които гарантират, че само доверени устройства и потребителите имат достъп до корпоративните приложения, посредством функциите за управление на идентичност и достъпите (IAM), като сертификати на потребителя и устройството, подписване на кода на приложението, удостоверяване с еднократна идентификация (SSO). EMM инструментите все повече използват контекстна информация (напр. местоположение и време) да се оценят и вземат  решение за достъпа.

 4. Mobile content management (MCM)

  EMM инструментите използват MCM да управлява правилата за достъп до съдържанието, разпространявано на мобилни устройства. MCM функцията дава три основни възможности:

Налагане на политики: EMM инструментът може да наложи политики до отделни файлове, включително независими за устройство ключове за шифриране,   удостоверяване, споделяне на файлове правила и копирайте ограничение.

Изпращане на съдържание: EMM инструментът налага правила с push базиран файл за разпределение, подмяна и изтриване.

Интеграция: Отвъд основните политики за достъпи до файл, в MCM инструментите  се добавят възможности за мобилна съвместимост за системи за управление от други производители като корпоративна защита от загуба на данни (DLP) и  инфраструктури на корпоративни системи за управление на права (EDRM).

     5Containment - EMM инструментите предоставят методи за капсулиране MDM, MAM, МI и/или MCM в             отделно, ограничено за достъп, обкръжение на устройството, предназначено да изолира използването за бизнес     от лична употреба, както и да се улесни достъпността на данните и функцията за изолиране при споделени  многопотребителски устройства. Тази възможност е все по-популярна и се предоставя от  API-та на мобилните операционни системи.

 Лидери и доставчици на EMM софтуер според Gartner :

 1. VMware AirWatch ;
 2. MobileIron ;
 3. IBM;
 4. Citrix ;
 5. BlackBerry

Защо да изберете партньорството с LIREX?

Ние ще Ви помогнем да разберете каква е най-добрата възможност за Вашия бизнес!

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ

В областта предлагаме:

NGFW

Email and web security

DLP

Еnd-point protection

Аpplication control (load balancer)

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас!