DLP

Data Loss Prevention (DLP) е подходящо решение за Вас

Загубата на данни е най-големият страх за организациите днес. Съществуват инструменти, с чиято помощ може да се намали рискът от подобни събития – Data Loss Prevention (DLP).  

Защо да изберете Data Loss Prevention (DLP) 

DLP решенията предоставят средства за контрол на данните както при тяхното съхранение, така и в процесите на тяхната обработка и предаване по различни канали. Решенията позволяват да се засичат потенциални проблеми чрез анализ на трафика и чувствителните данни. Макар DLP да наподобяват други технологии за сигурност, като Firewall и IPS/IDS решения те се различават по това, че могат да идентифицират чувствителната информация, ценна за организацията и да предотвратят изтичането на поверителни данни.

Зад решенията, свързани със защита на информацията, стоят технологии за:

  • стандартни средства за защита - включват използването на защитни стени, системи за засичане на проникване и антивирусен софтуер;
  • разширени/интелигентни средства - предлагат допълнителни възможности с използването на алгоритми, базирани на машинно обучение, което дава възможност на софтуера да различава нестандартни или нетипични дейности, свързани с обмяна на информация;
  • контрол на достъпа и криптиране – свързани са с обработката на информацията и обикновено се осъществяват директно на крайните работни станции;
  • специално обозначени системи - следят за неоторизиран достъп до ресурси, копиране или изпращане на чувствителни данни от персонала.

Защо да изберете партньорството с LIREX?

LIREX притежава необходимата експертиза, за да направи детайлен анализ и да предложи адекватни решения от водещи производители в областта.

Това ще Ви осигури:

  • Единен интерфейс на управление
  • Мониторинг на състоянието в реално време
  • Възможности за дефиниране на собствени политики според нуждите
  • Комплексна защита на данните
  • Проактивност в борбата срещу загубата на информация

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ

В областта предлагаме:

NGFW

Email and web security

MDM

Еnd-point protection

Аpplication control (load balancer)

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас!