Информационна сигурност

Информационната сигурност е подходящо решение за Вас

Информационната сигурност е ключова за всеки бизнес, който иска да управлява надеждно своите информационни системи и сигурно да съхранява чувствителните корпоративни данни.

Защо да изберете партньорството с LIREX?

LIREX осигурява висока защита на данните в контекста на запазване на тяхната поверителност, достъпност и интегритет. Нашето портфолио от услуги в областта е категоризирано в 2 направления.

Разгледайте ги тук сега:

Защо да изберете информационната сигурност? 

Експертите на LIREX разглеждат информационната сигурност като комплекс от организационни и технически дейности:

  • Разработване и прилагане на система от политики, процедури и инструкции за организация на процеса на информационно обслужване и отговорностите на различните по функции и роли потребители в информационния процес

  • Обучение, консултации и техническа помощ при поддържане на установеното чрез политики ниво на информационна сигурност

  • Засилване на корпоративна сигурност чрез прилагане на съвременни ИТ-базирани методи и технологии като: криптографска защита, електронни подписи, онлайн архивиране, както на централна инфраструктура, така и на критични персонални компютри, DLP, анти-спам и други

  • Повишаване на продуктивността на служители чрез намаляване на нежелания уеб трафик от тяхна страна към сайтове с аудио и видео, торенти, ограничаване на присъствие в социални мрежи и приложения за тях, онлайн търговия, залагания, сайтове със сексуална ориентация и други според нуждите на организацията

Необходимостта от информационна сигурност е специфична за всяка конкретна организация. Различни фактори трябва да се вземат предвид преди стартиране на даден проект – нивото на сигурност, от което има нужда организацията, критичността на системите, нивото на чувствителност на обработваната и съхранявана информация, приложимите правни и нормативни уредби (ако има такива). Ние сме експерти в областта. Доверете ни се!

Нашите супер сили и експертиза

Анализ

Разработка

Реализация

Проследяване

Поддръжка

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас