Система за електронни здравни услуги

Системата за електронни здравни услуги е подходящо решение за Вас

На къде ще се развиват технологиите?

Безспорно технологиите ще започнат да намират все по-голямо приложение в ежедневното следене и опазване на здравето на хората. 
Все повече компании от цял свят концентрират усилия в създаването на умни устройства, които ни помагат да следим жизнените показатели. 
Подход - възприет и от LIREX!

Защо да изберете системата за електронни здравни услуги?

  • Цялата информация за пациента е налична и достъпна, независимо КАК и КЪДЕ протича неговото лечение
  • История на жизнените показатели и Хронични заболявания на пациента
  • Следене на измервания на телесни функции на потребителите
  • Дава възможност за поставяне на диагнози и процедури
  • WEB базирана, позволява достъп отвсякъде и по всяко време
  • Предоставяне на лични здравни досиета
  • Изпращане на известия
  • Интуитивен, последователен и логичен потребителски интерфейс
  • Предоставя различни права за достъп на потребителите и пълно проследяване на действията им в системата
Как изглежда системата?

Основните функции, които системата изпълнява, са: 
o     да следи показателите на пациентите 
o     да ги съхранява и 
o     да дава възможността за проследимост на промените в състоянието на пациента и 
o     ефектите от назначеното лечение 
o     независимо КЪДЕ се намира пациента

Системата за електронни здравни услуги се състои от три основни компонента, работещи в синхрон. Посредством Измервателна гривна се снемат показатели на пациента като: 
o     Температура 
o     Пулс 
o     Кръвно налягане 
o     И други телесни функции

Снетите данни автоматично се записват на Софтуерно приложение за електронни станции за здравни услуги, което е инсталирано локално на компютъра на медицинското лице. 
Приложението позволява: 
o     Много потребители да използват едни и същи устройства за мониторинг на телесните функции 
o     Извеждане на измерените телесни функции и записването им в базата данни 
o     Трансфер на данните отнасящи се до конкретния потребител, като ги запазва в персоналното му Електронни Здравно Досие 
Приложението може да бъде инсталирано на неограничен брой компютри.

Софтуерно приложение за електронни станции за здравни услуги, автоматично изпраща данните от изследването в WEB базираната система. 

Защо е необходима такава WEB базираната система? 

o     Системата е достъпна отвсякъде по всяко време 
o     Пази цялата информация и история на: 
o     изследвания и диагнози 
o     назначени процедури за пациента 
o     Предоставя достъп до Лични здравни досиета 
o     Предоставя различни права за достъп на потребителите и пълно проследяване на действията им в Системата 
o     Системата е многоезична

Защо да изберете партньорството с LIREX?

Нашите решения гарантират сигурност, която отговаря на Вашите настоящи и бъдещи нужди!

Ние ще Ви помогнем да разберете каква е най-добрата възможност за Вашия бизнес!

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ  СИ!
Свържете се с нас!