Сигурна градска среда

Сигурна градска среда е подходящо решение за Вас

IP-базираните решения за видеонаблюдение предоставят на организациите високо ниво на сигурност, паралелно с лесен начин за наблюдение в реално време. Възможността за автоматични известявания и моментална намеса в случаите на нарушения, пожар, бедствия и др. е от изключително значение, както при наблюдението на обекти, така и при наблюдението на градска среда. Решенията за видеонаблюдение спомагат и за намаляване на субективния фактор при интерпретиране на видеоинформацията, като в допълнение способстват за повишаване ефективността на служителите по сигурността.

Защо да изберете сигурната градска среда?

 • Изцяло IP-базирана с възможности за използване на вече налична ИТ инфраструктура и технологии
 • Интелигентни функционалности за автоматично засичане на определени събития /нарушения – засичане на оставен обект, струпване на хора и др.
 • Автоматично алармиране при засичане на определени събития
 • Интегриране с други системи за сигурност
 • Намалено време за реакция в случай на нарушение или друг инцидент
 • Лесно боравене с видеомасива и архивиране
 • Бърз достъп до записаната информация

Защо да изберете партньорството с LIREX?

Решенията за видеонаблюдение се изготвят спрямо нуждите на всяка организация и среда.

Те могат условно да бъдат разделени на няколко групи:

Наблюдение на градска среда

Системите могат да обхванат общински площи като паркове, площади и подлези, а също така и общински сгради като детски градини и училища и други.

 • Сигурна и благоприятна среда на живот
 • Безопасни детски градини, училища, паркове и подлези

Повишава сигурността на гражданите чрез съвременните системи за видеонаблюдение с интелигентни функционалности за активна превенция на престъпно поведение. Интелигентните функционалности позволяват автоматично откриване на различни активности, като струпване на множество хора на определена територия, засичане за забравен багаж и други. В случай на регистрирано от системата събитие, служителите по сигурността биват своевременно алармирани, а събитието записано в системата. С цел намаляване на времето за реакция и постигане на по-ефективно взаимодействие между различни органи, архитектурата на системите, изградени от Лирекс, дава възможност и за достъп до живо изображение или запис, както и за наблюдение в основен и в „изнесен“ център за наблюдение в други заинтересовани институции като органите на МВР.

Системите за видеонаблюдение за сигурна градска среда могат да бъдат интегрирани със: 

 •  системи за мониторинг на параметрите на околната среда; 
 •  гласово оповестяване; 
 •  ранно предупреждение и управление на кризисни ситуации.
Наблюдения на обекти 

Системите за видеонаблюдение с аналитични функционалности, внедрявани от LIREX, са високо надеждни и лесно съвместими с вашата бизнес и информационна система.

Решението може да бъде имплементирано в организации от различен вид:

 • индустриални обекти;
 • магазини;
 • офис сгради и др.

За по-висока степен на сигурност системата за видеонаблюдение може да бъде интегрирана с други системи за физическа защита: 

 •  контрол на достъпa; 
 •  оповестяване ;
 •  периметрова охрана.
Интегриран градски транспорт 

Системите за видеонаблюдение с аналитични функционалности се използват и като част от интегрираните системи за управление на трафика. 

LIREX си партнира с Verint, световен лидер в мрежовото видео наблюдение - иноватор във видео технологията и водеща компания в предлагането на решения в областта на правителствени институции, рискови инфраструктурни обекти, образователен сектор, транспорт, банки и финансови институции.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ

В областта предлагаме:

Управление на трафика

Транспортни системи

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас!