Ранно оповестяване

Ранно оповестяване е подходящо решение за Вас

Оповестителните системи са IP базирани системи от ново поколение. Основното предназначение на системите е в случай на бедствия или аварии да информират максимален брой хора с необходимата бързина и адекватност на създалата се ситуация. Ползите от тях са да предотвратяват възникване на щети и да спасяват човешки животи.

Защо да изберете ранното оповестяване? 

В сравнение с конвенционалните оповестителни системи, IP базираните системи от ново поколение притежават бързина и гъвкавост на управление и свързаност с висока надеждност,

благодарение на различни типове връзки:

 • Етернет, Оптични кабелни линии;
 • Безжични връзки;
 • 3G/4G комуникация

IP базираната система за оповестяване се характеризира със следните предимства:

 • Инициирането на оповестителен процес може да се осъществява от различни устройства: IP телефон, web-базирано устройство ( компютър, таблет), мобилен телефон и др.;
 • Оповестяването се извършва от крайни устройства: сирени, IP телефон чрез гласови съобщения и чрез кратки текстови съобщения на мобилни телефони, по електронна поща и факс апарати;
 • Възможност за покриване на големи пространства, територии и площи за оповестяване с цел евакуация и информиране на отговорни лица и екипи, които се намират на отдалечено място от засегнатата зона;
 • Има двустранна връзка за контрол на изправността на системата;
 • Чрез въвеждането на новата технология се предоставя възможност за обединяване на приложенията за глас, данни и видео върху една обща платформа;
 • Изпращане на съобщения в реално време: съобщения за извънредни ситуации; предварително записани речеви съобщения или селективна комуникация;
 • Гъвкавост на системата – софтуерът за мониторинг и управление на процеса на оповестяване може да бъде разработен спрямо нуждите и изискванията на дадената организация, както и да бъдат изготвяни подробни справки за постигане на по-добра отчетност и ефективност – успешно/ неуспешно оповестяване, време за реакция и т.н.
 • Леснопостижими управление и поддръжка. Лесно и бързо могат да бъдат насрочени профилактики и автоматични оповестявания. Могат да бъдат разработени едновременно няколко алгоритми за оповестяване, като към различните екипи за реакция бъдат подадени различни съобщения/ сигнали и т.н.

Защо да изберете партньорството с LIREX?

LIREX активно разработва и изгражда специализирано звено за наблюдение и ранно откриване на пожари. Самите системи се изграждат в тясно сътрудничество с бенефициентите – общини, горски стопанства и др. Изградените от LIREX кули за ранно оповестяване вече предотвратяват горски пожари.

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас!