Онлайн галерии, музеи и библиотеки

Ние създадохме платформата за дигитализация на културното наследство по проекта: "ДИГИТАЛНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ"

С какво е полезна за културните институции тази платформа?

Платформата е структурирана от два модула. Единият е вътрешен за вътрешните цели на самите културни институции. Той им позволява да се състави дигитален каталог за всеки експонат, и да добави за всеки от тях съответната придружаваща информация в електронен вид, в това число и неготово дигитално копие/изображение . Това се случва посредством висок клас автоматизирани скенери, които предоставят висококачествени изображения дори и на много стари и чувствителни книги и документи, без да ги увреждат по никакъв начин. Видовете дигитално съдържание, които платформата поддържа е голямо - 2D изображения, аудио и видео файлове, 3D заснемане на обекти, 3D виртуални разходки и др. След като разполагат с цялата си информация в дигитален формат, културните институции лесно могат да управляват процесите свързани с поддръжката на експонатите като например да следят къде се намира всеки един експонат от колекциите им, особено пътуващите такива, както и да допълват лесно информация в базата данни за всеки от тях.

Kаква е ползата за гражданите?

Вторият модул на платформата ни за дигитализация е насочен точно към публичния достъп до културното наследство. Създадохме портал по проекта, в който институциите имат възможност да публикуват дигитализираните експонати, за които вече са създали каталози във вътрешния модул. По този начин, дигитализацията дава възможност на всеки човек, от всяка точка на света, да разгледа експонатите онлайн, да се запознае с информация за тях, история и т.н. Има възможност за групиране на експонатите по епоха, личност, събитие и други специфични критерии, които дават добавена стойност на културния продукт. Потребителят може да създава собствен календар с интересни за него културни събития.

Софтуерът на LIREX работи ли с данни, съвместими с европейски платформи?

Адаптирахме нашия софтуер да работи с данни, съвместими с известната европейска културна платформа – Europeana, където има дигитално културно съдържание от почти всички най-известни европейски музеи, галерии, библиотеки и др. Това на практика значи, че влизайки в нея, за да разгледаш експонатите на Лувъра, с още няколко клика можеш да си направиш и виртуална разходка в къщите на "Старинен Пловдив" или да прочетеш някои от най-значимите исторически документи на пловдивската народна библиотека "Иван Вазов". Това поставя българското културно наследство на европейската карта по много категоричен начин и е мощен инструмент за популяризирането на страната ни, и в частност културния ни туризъм, по целия свят.

Какви са възможностите за развитие на една такава платформа?

Продуктът ни е изключително гъвкав и предлага много възможности за надграждане в бъдеще. Има възможност за интегриране с мобилно приложение, за създаване на туристически маршрути, обединяване на колекции на различни културни институции, с което да се създаде цялостен културно-образователен продукт. Чрез използване на QR кодове във физическите обекти на културните институции може да се направи така, че посетителите да достигат до допълнителна информация на портала за всеки експонат, включително и добавяне на аудио гид.

Какви могат да бъдат предимствата за библиотеките конкретно?

Може да се създаде възможност за виртуална библиотека на място чрез интеграция с киоски или други видове терминали, от които хората да могат да зареждат своите четци и да четат електронно книгите, които искат. Могат да извършват он-лайн проверка за наличността на хартиените издания на електронните книги, които са харесали, да резервират и получат копията на място в библиотеката и много други. На вътрешното ниво, развитието на платформата може да бъде в посока на автоматизирана инвентаризация на експонатите на всяка от колекциите, както и оформяне на централизиран регистър на културното наследство на страната. Хубаво е, че има много европейски и международни програми, като Норвежкия финансов механизъм и EEA Grants, които финансират активно дигитализацията на културно наследство и са достъпни за всички културни организации.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване