ЦЕННОСТИТЕ

Ценности и принципи на Лирекс

Преди 26 години ние формулирахме основните ценности на компанията, които и днес, след внимателно актуализиране, остават водещи принципи на нашата корпоративна идентичност.

Днес LIREX e технологичен иноватор и вдъхновител на нашия бранш. Високият професионализъм, лична отговорност и решителност определят нашите действия. Нашата цел е да създадем работна атмосфера с възможност за постоянно личностно развитие. Колективният дух е важна съставка за успеха ни, защото да работим заедно за обща цел и с общи усилия от ключово значение. Инициативността и творческото мислене ни помагат да бъдем иновативни, да намираме нови решения и да не се страхуваме да избираме неизвървяни пътеки. Коректно отношение, взаимно уважение, открита комуникация и зачитането на интересите на другите са основополагащи в нашите междуличностни отношения. Споделяне на опит е фундаментално - всеки учи другите и служителите на компанията са уверени и можещи хора.