СПЕЦИАЛИСТ, ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ

В момента търсим мотивирана и инициативна личност за инсталиране, конфигуриране и поддръжка на инфраструктурни системи и решения в гр. София и Пловдив.

Отговорности:
Инсталиране, конфигуриране, преместване, подмяна и отстраняване на неизправности на: мрежово оборудване, ПОС, компютърни работни места, принтери, скенери, видеоконферентни станции и други периферни устройства;
Инсталиране, конфигуриране и отстраняване на неизправности на специализиран софтуер, архивиране и възстановяване на данни и приложения, драйвери за периферни устройства, електронна поща, видеоконференции, ПОС и други;
Инсталиране, конфигуриране и отстраняване на неизправности свързани с цифрови сертификати;
Извършване на периодична профилактика на токозахранващи устройства (UPS), включително подмяна на батерии и калибровка.

Изисквания:
Висше или средно техническо образование, специалност – Електроника, Електротехника, Компютърна техника, Комуникации, Математика;
Основни умения за работа с Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), MS Visiо;
Работно ниво на използване на английски език;
Познаване на съвременните браузъри и потребителски интернет технологии.

Предимства:
Познания свързани с инсталиране, конфигуриране и отстраняване на неизправности свързани със системи за контрол на достъп и видео-наблюдение;
Познаване на съвременните потребителски операционни системи;
Познаване на съвременните мрежови устройства на Cisco.

Личностни характеристики:
Умения за решаване на проблеми;
Отлично аналитично мислене и комуникационни умения;
Умения за работа в екип;
Инициативност.

Ако предложението предизвиква интереса Ви и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмона чрез формата по-долу. Моля, отбележете референтния номер на позицията "Ref. N: BSBIE" в полето „Съобщение”. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според ЗЗЛД.

*