РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТИ

BGSPM–1117

LIREX е българска ИТ компания, която вече 26 години развива технологичния сектор в България. Неизменно в топ 3 на системните интегратори у нас, компанията предлага технологични решения и услуги в различни направления, като Информационна сигурност, Индивидуални ИТ решения, ИТ среда, Аутсорсинг, Дигитална трансформация на процеси, Околна среда и Умни градове и др. LIREX си партнира с всички световни технологични компании, като e златен партньор на Cisco, HP, HPE, Aruba, Microsoft, Oracle и други. Компанията има 17 офисa в България, Германия, Белгия, Великобритания, Македония и др.

За екипа си в София, търсим кандидати с интереси в управлението на проекти в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии, вникващи в бизнес процесите и целите на проектите.

Отговорности:
- Ръководи изпълнението на всички аспекти на възложените му проекти;

- Организира и координира работата на екипа инженери и следи изпълнението на задачите им;
- Изготвя доклади за състоянието на възложените му проекти;
- Отговаря за официалната кореспонденция по проекта и изготвянето на необходимите вътрешни документи;
- Отговаря за финансовия резултат на проекта.

Изисквания:
- Висше техническо образование

- Опит в управлението на проекти или 3 години опит на подобна позиция;

- Познаване на съвременните информационни технологии и продукти;

- Отлична компютърна грамотност – MS Office, MS Project. Опит в работата с MS SharePoint ще се счита за предимство;
- Комуникативност и умение за координиране на дейности и екипи;

- Умение за работа по множество задачи и приоритизиране на задачите;

- Аналитично мислене и способност за вземане на решения;
- Много добър английски език

- Сертификати PMP, Prince2, IPMA ще се считат за предимство.

Ние Ви предлагаме:
- Възможност за изява и развитие във високотехнологична българска компания;
- Работа в конкурентна и развиваща среда;
- Възможност за допълнителна квалификация и обучения;
- Възнаграждение съобразено с пазара и премии в съответствие с постигнатите резултати.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо на е-mail: jobs@lirex.bg. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според ЗЗЛД.

*