Инженер, сървърна и сторидж инфраструктура и системи

Инженер, сървърна и сторидж инфраструктура и системи

В момента ние търсим отговорни специалисти с опит, желание за развитие и дългосрочни интереси в областта на съвременните информационни технологии за позицията Инженер, сървърна и сторидж  инфраструктура и системи.

Основни отговорности:

·       Предлага, проектира, документира и реализира решения и услуги за различни бизнес клиенти, основаващи се на  ИТ инфраструктурни компоненти

·       Инсталира, конфигурира и интегрира техника, съобразно договорите и проектите, които се изпълняват при клиенти и в собствената на компанията ИТ среда.

·       Документира и поддържа решения и услуги върху ИТ инфраструктурни компоненти.

·       Изготвя инструкции за работа с внедрените от компанията решения и услуги.

·       Осигурява специализирани ИТ консултации на клиенти и на служители на компанията.

·       Участва в изготвянето на техническо задание и спецификация на оборудване за целите на търговско предложение и/или тръжна документация;

·       Повишава квалификацията според индивидуален план за обучение и кариерно развитие.

Изисквания:

·       Висше техническо образование в областта на компютърната и комуникационна техника и технологии;

·       Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

·       Много добра компютърна грамотност – MS Office;

·       Две години опит с ИТ инфраструктурни компоненти или еквивалентен;

·       Отлично познаване на сървърните и сторидж продукти, като наличието на сертификати е предимство;

·       Опит в изготвяне на технически предложения и предпродажбено консултиране;

·       Аналитично мислене и умения за решаване на проблеми;

·       Умения за работа в екип;

·       Комуникативност, инициативност и проактивност.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

·   Участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво

·   Предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация

·   Предлага възнаграждение , съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес а Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обявя ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*