Инженер, сървърна и сторидж инфраструктура и системи

Инженер, сървърна и сторидж инфраструктура и системи

В момента ние търсим отговорни специалисти с опит, желание за развитие и дългосрочни интереси в областта на съвременните информационни технологии за позицията Инженер, сървърна и сторидж  инфраструктура и системи.

Основни отговорности:

·       Предлага, проектира, документира и реализира решения и услуги за различни бизнес клиенти, основаващи се на  ИТ инфраструктурни компоненти

·       Инсталира, конфигурира и интегрира техника, съобразно договорите и проектите, които се изпълняват при клиенти и в собствената на компанията ИТ среда.

·       Документира и поддържа решения и услуги върху ИТ инфраструктурни компоненти.

·       Изготвя инструкции за работа с внедрените от компанията решения и услуги.

·       Осигурява специализирани ИТ консултации на клиенти и на служители на компанията.

·       Участва в изготвянето на техническо задание и спецификация на оборудване за целите на търговско предложение и/или тръжна документация;

·       Повишава квалификацията според индивидуален план за обучение и кариерно развитие.

Изисквания:

·       Висше техническо образование в областта на компютърната и комуникационна техника и технологии;

·       Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

·       Много добра компютърна грамотност – MS Office;

·       Две години опит с ИТ инфраструктурни компоненти или еквивалентен;

·       Отлично познаване на сървърните и сторидж продукти, като наличието на сертификати е предимство;

·       Опит в изготвяне на технически предложения и предпродажбено консултиране;

·       Аналитично мислене и умения за решаване на проблеми;

·       Умения за работа в екип;

·       Комуникативност, инициативност и проактивност.

 

Ние Ви предлагаме:

·       Възможност да станете част от екипа на високотехнологична българска компания

·       Участие в мащабни, иновативни проекти на национално и международно ниво

·       Отлични възможности за повишаване на квалификацията и сертификация

·       Възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*