Лирекс БГ извършва аутсорсинг на поддръжка на ИТ инфраструктурата в ОМВ

Лирекс БГ извършва Аутсорсинг на поддръжка на комуникационната инфраструктура и оборудването в ОМВ бензиностанциите на територията на цялата страна.

Лирекс БГ работи с ОМВ

Поддържа VPN свързаността.  При необходимост осигурява техническа помощ. Също така наблюдава състоянието на мрежовите устройства и наличието на комуникация в отделните ОМВ бензиностанции и централата. Чрез аутсоринг услугите по поддръжка, които предлага Лирекс БГ, ОМВ осигурява цялостна работоспособност на комуникационната инфраструктура и оборудването в своите бензиностанции без да е необходимо да разполага със собствен ИТ персонал.

Аутсорсинг услугите по поддръжка на ИТ инфраструктурата на ОМВ се извършват от Лирекс БГ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. По този начин Лирекс БГ осигурява непрекъснатата работоспособност на ИТ инфраструктурата на ОМВ и гарантира високо ново на обслужване.