Лирекс осигури оборудване с техника за аудио- и видео- записи в полицейски участъци

Това е трети такъв проект ( аудио- и видео- записи ) на Лирекс БГ. Преди 4 години завърши подобни проекти за видео- и аудио- записи за следователските стаи в полицейски участъци в България.А преди 2 години – в Черна гора.

На 05.05.2013 г. бе подписан договор. Сключи се между Централната агенция за финансиране и договаряне на Република Хърватска и Лирекс БГ. Централната агенция за финансиране и договаряне на Република Хърватска бе разпоредител на средствата от предприсъединителните програми на ЕС. Проектът е „Capacity Building in the Field of Fight against Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children, and on Police Assistance to Vulnerable Crime Victims - Supply of equipment“.

Проектът включва:

В рамките на настоящия проект Лирекс БГ ще оборудва със системи за видео- и аудио-запис 28 следователски стаи. Важи за всички регионални полицейски служби на Министерството на вътрешните работи на Република Хърватска.