Администратор проекти

Администратор проекти

Търсим Администратор проекти, който да се присъедини към екипа ни в град София.

Отговорности:
• Подпомага ръководителя на проект в цялостното организиране и изпълнение на проекта
• Подготвя, проверява, поръчва и проследява доставките на оборудване и услуги необходими за изпълнението на проекта
• Обслужва административното и документално изпълнение на проекта
• Поддържа електронното и хартиено досие на проекта
• Подготвя необходими справки и отчети по време на изпълнението на проекта

Изисквания:
• Висше образование - предимство е техническа специалност
• Опит не е задължителен, но опит на релевантна позиция би бил предимство
• Отлична компютърна грамотност – MS Office
• Организираност и прецизност при работа с документи
• Умения за работа в екип
• Способност за работа успоредно по различни задачи
• Владеене на английски език

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

• участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво
• предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация
• предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

*