ЕММ

Enterprise mobility management (EMM) технологиите конфигурират устройствата и приложенията за корпоративно внедряване, използване и управление на обновленията, спомагат и за подмяна или премахване на устройствата от достъп до организацията.

ЕММ технологиите могат да проследяват и инвентаризират устройствата, настройките и използването им, за да се провери дали съответстват на корпоративните политики и дали управляват средствата за достъп.

ЕММ спомагат за предотвратяване на загубите на данни, кражби, или други инциденти чрез добавяне на контрол за шифриране на данните, права за достъп до данни, споделени устройства, приложение за опаковане и контейнери, както и “заключване“ на устройството.

ИТ отделът вече може и да проследява проблеми ситуации на мобилни устройства с достъп до мрежата чрез средствата на инвентаризация, анализ и отдалечено управление.

Предлагаме решения на VM ware, Symantec, Checkpoint, Microsoft, Sophos.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ

В областта предлагаме:

NGFW

Email and web security

DLP

Еnd-point protection

Аpplication control (load balancer)

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване