Информационна сигурност

Информационна сигурност

Решения за кибер сигурност

Вижте повече

Ние ви осигуряваме висока защита на данните и запазване на тяхната поверителност, достъпност и интегритет. Защото информационната сигурност е комплекс от организационни и технически дейности:

Разработване и прилагане на система от политики, процедури и инструкции за организация на процеса на информационно обслужване и отговорностите на различните по функции и роли потребители в информационния процес

Обучение, консултации и техническа помощ при поддържане на установеното чрез политики ниво на информационна сигурност

Засилване на корпоративна сигурност чрез прилагане на съвременни ИТ-базирани методи и технологии като: криптографска защита, електронни подписи, онлайн архивиране, както на централна инфраструктура, така и на критични персонални компютри, DLP, анти-спам и други

Повишаване на продуктивността на служители чрез намаляване на нежелания уеб трафик от тяхна страна към сайтове с аудио и видео, торенти, ограничаване на присъствие в социални мрежи и приложения за тях, онлайн търговия, залагания, сайтове със сексуална ориентация и други според нуждите на организацията

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване