Хелпдеск специалист

ХЕЛПДЕСК СПЕЦИАЛИСТ

За Лирекс БС търсим отговорни специалисти с опит, желание за развитие и дългосрочни интереси в областта на съвременните технологии за позицията Хелпдеск специалист първо ниво, които да се присъединят към екипа ни в гр. Варна.

Отговорности:
• Приема и записва съобщения за проблеми, повреди и въпроси от потребителите на информационни системи и компютърна техника
• Администрира компютърната техника при крайните потребители
• Инсталира, конфигурира и поддържа работоспособни операционни системи и офис приложения
• Асистира крайните потребители на компютърна техника по проблеми касаещи работоспособността на стандартния софтуерен пакет
• Реагира, приключва или ескалира постъпилите заявки в рамките на срока за реакция, определен за всеки един от типовете приоритети
• Администрира на акаунти в Активната Директория на клиента (AD)
• Работи с SCCM (System Center Configuration Manager)
• Работи с MDM (Mobile Device Management)
• Поддържане на актуална документация, предоставяне на отчети.

Изисквания:
• Висше образование по Информатика, Компютърни системи и технологии, телекомуникации или свързани с тях;
• Много добри познания в MS Office продукти;
• Познаване на GApps;
• Много добро познаване на операционните системи на Microsoft след Windows 7;
• Добри мрежови познания включително TCP/IP, DNS, DHCP
• Аналитично мислене и умения за решаване на проблеми;
• Умения за работа в екип;
• Умения за работа с документи;
• Комуникативност, инициативност, проактивност и организираност;
• Добровладеене на английски език - писмено и говоримо.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Кандидатствай сега

*

[recaptcha]