Архивиране и възстановяване на данни

Архивиране и възстановяване на данни е подходящо решение за Вас

Благодарение на тези услуги, Вие може да сте спокойни за Вашите данни и чувствителна информация.

Защо да изберете архивиране и възстановяване на данни

  • Сървърна инфраструктура – Microsoft и Linux базирана, VMware, Hyper-V и Citrix базирана
  • Бази данни
  • Управление на MS Exchange
  • Информация на потребителски компютри

Защо да изберете партньорството с LIREX?

Осигуряване на сигурност, непрекъсната работа, лекота на употреба и отстраняване на проблеми преди клиента да ги е осъзнал, това е отличителен белег на LIREX.

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас!