ИТ услуги на място

  • Incident Management - Управление на всички инциденти, обработени през Сървис Деск, от началното идентифициране и/или съобщаване за инцидент до финалното отстраняване на причината за отпадане на услугата
  • Service Request Management – Управление на всички заявки за услуги, които не са свързани с инциденти или отпадане на услуги.
ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас