Оповестяване

Оповестяване е подходящо решение за Вас

Осигурете превенция и спасяване на човешки животи. Информирайте  максимален брой хора по най-бързия начин!

За разлика от конвенционалните системи за оповестяване, базирани на аналогова технология, системите от ново поколение са IP-базирани, което осигурява няколко ключови предимства като подобрена свързаност и голяма гъвкавост при управление.

Системите за оповестяване от ново поколение могат да бъдат внедрени в организации от различен тип като:

  • държавни структури;
  • промишлени организации;
  • електроцентрали;
  • големи търговски организации.

Защо да изберете оповестяването? 

  • Значително съкратено време, необходимо за оповестяване и повишена надеждност, поради възможността за използване на различни видове свързаност: 

  • Оповестяването може да бъде инициирано от различни устройства, като: телефон (IVR), web-базирано устройство (компютър, таблет), мобилен телефон и др.

  • Крайните устройства за оповестяване са разнообразни, като освен конвенционалните сирени и високоговорители могат да включват: телефон, SMS, е-mail, fax.

  • Успоредно с оповестяването с цел евакуация, по другите налични канали и крайни устройства могат да бъдат известени необходимите екипи за бързо реагиране или други отговорни лица, които не се намират в близост до засегнатата зона.

  • Системата е гъвкава – софтуерът за управление на процеса на оповестяване може да бъде разработен спрямо нуждите и изискванията на дадената организация, както и да бъдат изготвяни подробни справки за постигане на по-добра отчетност и ефективност – успешно/ неуспешно оповестяване, време за реакция и т.н.

  • Лесна за управление и поддръжка. Лесно и бързо могат да бъдат насрочени профилактики и автоматични оповестявания. Могат да бъдат разработени едновременно няколко алгоритми за оповестяване, като към различните екипи за реакция бъдат подадени различни съобщения/ сигнали и т.н.

Защо да изберете партньорството с LIREX?

LIREX проектира и изгражда съвременна IP-базирана система за оповестяване, осигуряваща качествено и надеждно оповестяване. LIREX е  лидер в сферата на информационните технологии. Предлага интегрирани ИТ решения, консултантски и аутсорсинг услуги.

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ  СИ!
Свържете се с нас!