Технологични решения за физическа сигурност

Технологичните решения за физическа сигурност са подходящо решение за Вас

Осигурете си неизмеримо ниво на защита с ИТ решенията за физическа сигурност от LIREX.

IP-базирани, ИТ решенията за физическа сигурност от LIREX могат да бъдат интегрирани, така че да се осигури единна система за физическа сигурност.

Защо да изберете технологични решения за физическа сигурност?

 • премахват субективния фактор

 • повишават ефективността при обезпечаване на сигурността

 • в случай на регистрирано събитие, служителите по сигурността могат да бъдат своевременно алармирани, а събитието - записано в системата.

 • осигуряват постоянна надеждност и сигурност - 24/7

 • имат възможност за интеграция със съществуващи системи и оборудване във Вашата организация

 • същевременно могат да бъдат направени „по мярка“, според специфични изисквания на всеки обект и организация

Защо да изберете партньорството с LIREX?

 ИТ решенията за физическа сигурност от LIREX са категоризирани в 5 направления. Разгледайте ги сега:

Кои са подходящи системи за вас: Сгради и обекти
 • Контрол на достъпа 
 •  Активно видеонаблюдение с интелигентни функционалности
Летища и пристанища
 • Системи за периметрова охрана
 • Активно видеонаблюдение и контрол с интелигенти функционалности за наблюдение на паркинг зони
 • Отброяване на пътници
 • Регистриране на движение в забранени зони
 • Алармиране при „забравен“ багаж и т.н.
Индустриални зони
 • Системи за контрол на достъпа
 • Периметрова охрана
 • Оповестяване
 • Видеонаблюдение и контрол
Транспортни средства
 • Система за видеонаблюдение и контрол 
 • Интегрирани видео аналитични способности, които са специално проектирани да бъдат високо надеждни и устойчиви
Градска среда
 • Градско видеонаблюдение с интегрирани функции за активна превенция на престъпно поведение, наблюдение и управление на трафика и светофарите
 • Разпознаване на превишена скорост
 • Мониторинг на параметрите на околната среда
 • Гласово оповестяване, ранно предупреждение и управление на кризисни ситуации
 • Изграждане на зони за сигурност и информационно подпомагане

Нашите супер сили и експертиза

Анализ

Разработка

Реализация

Проследяване

Поддръжка

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас