Технологични решения за физическа сигурност

Технологичните решения за физическа сигурност са подходящо решение за Вас

Осигурете си неизмеримо ниво на защита с ИТ решенията за физическа сигурност от LIREX.

IP-базирани, ИТ решенията за физическа сигурност от LIREX могат да бъдат интегрирани, така че да се осигури единна система за физическа сигурност.

Защо да изберете технологични решения за физическа сигурност?

 • премахват субективния фактор

 • повишават ефективността при обезпечаване на сигурността

 • в случай на регистрирано събитие, служителите по сигурността могат да бъдат своевременно алармирани, а събитието - записано в системата.

 • осигуряват постоянна надеждност и сигурност - 24/7

 • имат възможност за интеграция със съществуващи системи и оборудване във Вашата организация

 • същевременно могат да бъдат направени „по мярка“, според специфични изисквания на всеки обект и организация

Защо да изберете партньорството с LIREX?

 ИТ решенията за физическа сигурност от LIREX са категоризирани в 5 направления. Разгледайте ги сега:

Кои са подходящи системи за вас:

Сгради и обекти

 • Контрол на достъпа 

 •  Активно видеонаблюдение с интелигентни функционалности

Летища и пристанища

 • Системи за периметрова охрана

 • Активно видеонаблюдение и контрол с интелигенти функционалности за наблюдение на паркинг зони

 • Отброяване на пътници

 • Регистриране на движение в забранени зони

 • Алармиране при „забравен“ багаж и т.н.

Индустриални зони

 • Системи за контрол на достъпа

 • Периметрова охрана

 • Оповестяване

 • Видеонаблюдение и контрол

Транспортни средства

 • Система за видеонаблюдение и контрол 

 • Интегрирани видео аналитични способности, които са специално проектирани да бъдат високо надеждни и устойчиви

Градска среда

 • Градско видеонаблюдение с интегрирани функции за активна превенция на престъпно поведение, наблюдение и управление на трафика и светофарите

 • Разпознаване на превишена скорост

 • Мониторинг на параметрите на околната среда

 • Гласово оповестяване, ранно предупреждение и управление на кризисни ситуации

 • Изграждане на зони за сигурност и информационно подпомагане

Нашите супер сили и експертиза

Общуване „Н2Н“

Изграждаме дълготрайни отношения на различни нива в организацията на нашите клиенти и с уважение и откритост показваме, че сме достойни за доверие.

Иновативност

Действаме предприемчиво и въвеждаме смели ИТ решения.

Талант

Привличаме, развиваме и задържаме талантливи, любопитни и отдадени хора.

Ефективност

Ефективно управляваме и използваме ресурсите за постигане на оптимален резултат.

Динамичност

Бързо вземаме решения, действаме и постигаме успех.

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас