ИТ услуги на място

Чрез ИТ услуги на място Вие предпазвате Вашия бизнес от всички рискове и заплахи! Следвайте приоритетите си!

ИТ услуги на място включват:

 • Incident Management - Управление на всички инциденти, обработени през Сървис Деск, от началното идентифициране и/или съобщаване за инцидент до финалното отстраняване на причината за отпадане на услугата   

Защо да изберете управление на инциденти

Процес по обслужване на инциденти, групирани по типове услуги. Заявките са основно свързани с отпадане на услуга или част от нея, повреда на устройство, недостъпност на услуга и др.

 • Service Request Management – Управление на всички заявки за услуги, които не са свързани с инциденти или отпадане на услуги.

Защо да изберете  услуги по заявка

Този тип услуги се класифицират още като IMACD (Install, Move, Add, Change and De-install Services):

  • Install – Инсталация на софтуерни или хардуерни модули, нови системи
  • Move – Преместване на ИТ техника или системи
  • Add – Добавяне на нови компоненти, софтуерни модули или услуги
  • Change – Промени в текущи хардуерни или софтуерни модули, промяна на права за достъп, промени в конфигурации
  • De-Install – Деинсталиране или премахване на устройства, компоненти или услуги
ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас