MS Share Point

Microsoft SharePoint е подходящо решение за Вас

Благодарение на Microsoft SharePoint и Skype for Business, комуникацията между служителите може значително да се подобри, като улесни целия процес на споделяне на информация и данни, организиране и работа по проекти.

Microsoft SharePoint е бизнес платформа за сътрудничество вътре в една организация. Системата позволява да комуникирате с колегите си посредством нови начини. Предоставя един по-ефективен подход към работата в екипи, като позволява информацията да тече по-свободно и структурирано в цялата организация.

Защо да изберете Microsoft SharePoint?

Споделяне 
Свързвайте се с дургите служители в организацията бързо и ефективно. 
Използвайте SharePoint, за да се свързвате с хора, да споделяте идеи и да преосмислите начина, по който работите в екип.

 • Едно място за съхранение на всичките документи
 • Бързо и лесно споделяна на съдържане с всички колеги в реално време
 • Включете се в дискусии с експерти и намерете нужните отговори
 • Достъп до информация от всяко място

Организиране 
Независимо дали работите в екип или индивидуално, SharePoint ви помага да организирате информацията, хората и проектите.

 • Дръжте документите си винаги синхронизирани и достъпни от всякъде посредством SkyDrive Pro
 • Вашият екип може да организира, споделя и управлява идеи и проекти от едно единствено място
 • Управлявайте индивидуални и екипни задачи директно от SharePoint и чрез интеграция с Outlook и Project
 • Управлявайте имейли и документи, свързани с даден проект, на едно място

Търсене 
SharePoint улеснява намирането на отговори и свързването с експерти.

 • Търсенето на всякаква информация в SharePoint е като търсенето в интернет
 • Персонализирани резултати въз основа на ваши минали търсения
 • Получаване и комбиниране на данни от множество източници, чрез PowerPivot интеграция
 • Споделяне на Dashboard и интерактивни доклади посредством Power View

Създаване 
Разработчици и уеб дизайнери могат да създадат нови преживявания в SharePoint, използвайки познати инструменти и интернет стандарти.

 • Персонализирайте и подобрявайте вашият SharePoint като инсталирате допълнителни апликации
 • Намерете подходящите апликации в SharePoint app store
 • Проектирайте и публикувайте уеб сайтове с помощта на познати инструменти и интернет стандарти

Управление 
SharePoint предоставя мощни инструменти за контрол, които позволяват на ИТ отделите да управляват разходите, рисковете и времето си.

 • Няколко стъпковия процес на upgrade ви позволява да обновите сървърите без да пречите на потребителите си
 • SharePoint сървърите са проектирани да използват минимални ресурси
 • Високо ниво на сигурност

Защо да изберете партньорството с LIREX?

Освен стандартните функционалности на MS Share Point портала, LIREX предлага и различни доработки за управление на административни процеси, които дават на вашата организация допълнителни ползи.

Следните доработки са разработените от нашия екипи:

 • Управление на командировки
 • Управление на отпуски / болнични
 • Управление на документи
 • Управление на проекти
 • Управление на риска
 • Управление на оценка на представянето и развитието
 • Управление на бизнес потоци между отдели
ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас!