Видео-конферентни решения

Видео и аудио конферентните системи са подходящо решение за Вас

Видео и аудио конферентните системи осигуряват възможност за пълноценно общуване между служителите на компании и организации, чиито офиси са разположени в географски отдалечени локации. Членовете на екипа, които са в движение, също може да участват във видео разговора чрез таблет или смартфон.

Съвременните решения гарантират висококачествена комуникация, която включва двупосочно предаване на видео, аудио и съдържание. Връзката може да бъде от точка до точка или между много участници, които се намират в различни точки на света.

Предлага се широк спектър от видео и аудио терминали, които са напълно съвместими с утвърдени стандарти, осигуряващи отлична свързаност между устройства на различни производители.

Видео и аудио конферентните системи намират приложение:

 • в конферентни зали за срещи
 • в големи зали за обучения, презентации, форуми и фирмени събития
 • за индивидуални работни места
 • за връзка със служители на компанията, които са в движение
 • за пълноценна комуникация с партньори и клиенти

Защо да изберете видео и аудио конферентните системи?

Видео и аудио системите от последно поколение разполагат с функции за интеграция с платформи за колаборация.

В крачка с тенденциите и нарастващата нужда от по-добър баланс между оперативни и капиталови разходи, може да изберете между закупуване на Ваши собствени сървъри или наемане на облачни инфраструктурни услуги.

Ключови предимства от използване на видео и аудио конферентни системи са:

 • Подобряване на качеството на комуникацията в организацията
 • По-бързо предаване на информация и ускоряване на процесите по вземане на решения
 • По-ефективно използване на човешкия ресурс чрез намаляване на времето за придвижване между отделните локации
 • Спестяване от разходи за пътувания и командировки
 • Възможност за отдалечено провеждане на обучения и интервюта
 • Подобряване на баланса между време за работа и за почивка за най-ценните служители
 • Изграждане на по-добри отношения с бизнес партньорите и между служителите в компанията;

Защо да изберете партньорството с LIREX?

LIREX има 20-годишен опит в проектиране, инсталация и поддръжка на видео и аудио конферентни системи от лидерите на пазара Cisco Systems и Polycom.

Нашите експерти ще Ви консултират в избора на най-доброто решение за Вашия бизнес.

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас!