Application control (load balancer)

Съвременните информационни услуги трябва да бъдат достъпни по всяко време и да могат да поемат повишено натоварване, за да обслужат всички потребители, които се нуждаят от тях. За осигуряване на тези възможности се използват системи за отказоустойчивост и балансиране на натоварването. Процесът на балансиране на натоварването представлява разпределянето на данните върху няколко различни системи с цел осигуряване на отказоустойчивост, надеждност и повишена производителност.

Целта на процеса балансиране на натоварването е да се създаде система, която виртуализира услугата от физическите сървъри, където тя нормално работи. За целта услугата се инсталира на няколко физически сървъра. Едновременно  се представя и на външния свят като един голям сървър. Съществуват много причини да се конфигурират ИТ услугите по подобен начин. Най-важните са мащабируемост, висока достъпност и предсказуемост.

Мащабируемостта е свойството на системите динамично и лесно да се адаптират към повишаване на натоварването без да се наблюдава понижаване на производителността на услугата. Високата степен на достъпност е възможността услугата да остане налична, дори при отказ на една или повече системи. Предсказуемостта е възможността да имаме контрол над процеса за предоставяне на услугите, тяхната производителност, достъпност и т.н.

Балансиращи устройства

Съвременната архитектура на достъпни и надеждни системи използва устройства за балансиране на натоварването.Те предоставят адрес на виртуален сървър, към който потребителите изпращат своите заявки. При получаване на заявка от клиент, балансиращите устройства избират към кой физически сървър да препратят заявката. Те наблюдават работата и натоварването на всеки физически сървър.Така  могат да определят кой е най-подходящият за препращане на текущата заявка или да открият претоварен или неработещ сървър.

Балансиращите устройства се конфигурират да работят по двойки, за да се избегне възможността системата да откаже при спиране на балансиращото устройство.

Някои по-сложни и усъвършенствани системи за разпределяне на натоварването вместо просто да препращат заявките на потребителите към физическите сървъри, проверяват съдържанието на тези заявки.В зависимост от него решават дали да препратят заявката. Така те играят ролята и на защитни стени на приложно ниво и могат да защитят приложенията от голям брой известни атаки. Каквито са SQL Injection, Cross-Site Scripting и др. Само клиентските заявки, които не съдържат заплаха за приложенията, се препращат към физическите сървъри. По този начин се повишава сигурността на приложенията и данните, които те съдържат. В софтуера има и вградена логика за недопускане на възможност за достъп до чувствителна информация като номера на кредитни карти, лична и финансова информация и др.

Приложните защитни стени обикновено могат автоматично да актуализират своите знания за атаки и зловредни поредици, подобно на антивирусните програми. По този начин защитават инфраструктурата и от нови атаки, които са открити след закупуването на устройството.

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ

В областта предлагаме:

NGFW

Email and web security

DLP

MDM

End-point protection

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване