Digital Signage “ИРИС”

Digital Signage "ИРИС" е подходящо решение за Вас

Трансформирайте статичните рекламни и информационни пана в интерактивно и стилно поднесени послания, които привличат вниманието и задържат интереса с ИРИС – Информационно-Рекламна Интерактивна Система!

Спестете време, разходи и други ресурси за организиране на сложния и дълъг процес по производство и разпространение на информационни брошури и дипляни.

Защо да изберете Digital Signage "ИРИС" ?

ИРИС е интелигентна Digital Signage система, разработена от LIREX.  Тя управлява съдържанието и позволява едновременна и автоматизирана визуализация върху множество и разнообразни крайни устройства.Например  дисплеи, видео-стени, таблети, смарт устройства, и др.

Мултимедийната система предлага актуалността и динамичността на телевизионните и интернет реклами.Те  задържат вниманието много по-дълго от статичните реклами. Всички тези предимства превръщат това мултимедийно решение за визуализиране на информация/реклами в безценен атрибут за разнообразни по тип организации. Така им спестява множество разходи и им предоставя възможността да споделят важна информация.А също и да рекламират разнообразие от услуги. По този начин увеличават своите приходи.

Две ключови функционалности:

Предоставяне на информация - До сега отправянето на послания и споделянето на информация бе свързано със значително количество човешки труд и разходи за печатане на материали, изработване на табели и други. Този стандартен метод за разпространение на информация е значително по-малко ефективен и тромав, поради технологичното време за изработване на материалите и невъзможността да се реагира бързо на промени. Digital Signage решенията са толкова динамични, че можете в реално време да сменяте посланията на всички дисплей в системата. Дори предлагат възможността съдържанието да варира не просто от дисплей на дисплей, а според времето, в което се излъчва. Така например сутрин би могло да се показва едно съдържание, по време на обедната почивка – друго, а следобед – нещо съвсем различно. И всичко това да е напълно съобразено с потока от хора, които посещават дадения обект в съответното време на деня.

Излъчване на рекламни послания - Ефективно можете да таргетирате клиенти и посетители. Посланията, които отправяте имат най-голямо въздействие върху потребителите именно на мястото на покупка. Мултимедийното решение за визуализиране на информация/реклами (Digital Signage) e eфективен заместител на широко разпространените постери, брошури и диплянки. Друго предимство от маркетинг гледна точка е, че интерактивните и динамични послания привличат и задържат тяхното внимание много по-дълго, отколкото статичните изображения. Съдържанието вече не е просто постер или надпис на светлинно табло! То може да включва видео клипове, кратки филмчета, презентации и т.н. Това допълнително увеличава въздействието и успеха на този тип решения.

Приложение

Предоставянето на информация и рекламни послания, посредством мултимедийно решение за визуализиране на информация/реклами (Digital Signage) намира приложение във всеки обект, където има голям поток от хора, независимо от неговото предназначение и вид:

Търговски обекти (супермаркети, молове, магазини, бензиностанции) - Изграждането на Digital Signage в търговски обекти може значително да повиши продажбите. Това се дължи на факта, чепосланието е силно таргетирано и се предава в момента на вземане на решение/покупка.

Хотели и ресторанти- Можете да предоставяте както полезна информация.Също така и да забавлявате посетителите, като не пропускате да им кажете за актуалните предложения и допълнителни услуги.

Правителствени и административни обекти, здравни заведения-  Посредством Digital Signage можете значително да повишите качеството на обслужването и нивото на информираност. Същевременно с това можете да предоставите интересна и развлекателна информация, докато посетителите чакат своя ред.

Университети, училища и образователни центрове- Благодарение на мултимедийната система можете значително да улесните организирането на учебния процес. Също и разпространяването на съобщения и информация за нови програми, условия за записване, срокове и т.н. Новите технологии могат да бъдат най-добре възприети в сферата на образованието, където хората са любопитни.

Публичен транспорт, летища, гари и др. - Предаването на важна информация или рекламно послание ще получи широка аудитория и достатъчно внимание.Това се дължи на  факта, че хората прекарват значително време чакайки.

Корпоративни обекти, банки, застрахователни компании и др.- Можете да предлагате силно таргетирана информация и рекламни послания на своите клиенти. Мултимедийнотo решение за визуализиране на информация/реклами (Digital Signage) e eфективен заместител на широко разпространените постери, брошури и диплянки, които се разпространяват в клоновите мрежи, финансовите институции и в корпоративните обекти.

Защо да изберете партньорството с LIREX?

Информационно-рекламната интерактивна система – ИРИС (система от типа Digital Signage) е световно призната платформа, която вече е част от е-образованието на България. Интелигентният софтуер за разпространение на мултимедийно съдържание, изцяло разработен от LIREX, позволява едновременна и автоматизирана визуализация върху множество и разнообразни крайни устройства – дисплеи, видео-стени, таблети, смарт устройства и др.

За да се запознаете с всички технологични функционалности и предимства на системата, моля, свържете се с наш консултант!

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас